Encyklopedi

Biskopssynod - romersk-katolska kyrkliga organ -

Biskopssynod , i den romersk-katolska kyrkan, inrättandet av periodiska möten för biskopar som inrättades 1965 av påven Paul VI. Enligt "dekretet om biskopernas pastorala kontor i kyrkan" utfärdat av andra Vatikankonciliet kallas synoden av påven med avsikt att hjälpa honom i kyrkans regering och att visa biskopernas ansvar som organ för universalkyrkan utöver deras individuella ansvar i sina respektive stift.

Påven bestämmer sina förfaranden och dagordning och utser högst 15 procent av biskoparna. Resten av delegaterna väljs av sina nationella biskopskonferenser eller är ex officio-medlemmar. Under åren efter dess institution sammankallades synoden varannan år och antalet delegater var i genomsnitt cirka 200. Frågor som diskuterades av delegaterna innefattade prästadömets karaktär, genomförandet av kollegialitetsprincipen och kyrkans skyldigheter i främja social rättvisa. Förfarandena för synoder är nu införlivade i den andra koden för Canon-lag (1983).

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Matt Stefon, assistentredaktör.
$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found