Encyklopedi

Väki - finsk mytologi -

Väki , övernaturlig makt som de baltiska finländarna tror att de bor i de naturliga platser, föremål och djur som av olika skäl lockade populär uppmärksamhet och inspirerade starka känslomässiga anknytningar. Väki uppfattades ofta som en opersonlig makt, liknande den polynesiska manan, men den hänvisade också till makten, diffusa andliga enheter som besöker naturliga platser eller konstgjorda platser, såsom kyrkogårdar eller andra religiösa platser som framkallade starka känslomässiga reaktioner. Människor med speciella gåvor, seare, kunde se den verkliga karaktären hos dessa krafter, mer specifikt, de individuella andliga enheterna som utgjorde det som i allmänhet uppfattades som en vag opersonlig makt.