Encyklopedi

Advocacy nätverk - social och statsvetenskap -

Advocacy-nätverk , organisation bestående av oberoende grupper som samarbetar i strävan efter politisk förändring.

Fredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna.  Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagakademin för internationell rätt, Fredspalatsbiblioteket, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Nordatlantiska fördragets organisation är begränsad till europeiska länder.

Advocacy-nätverk består främst av icke-statliga organisationer (NGO) men kan också omfatta individer eller grupper från den offentliga eller privata sektorn, stiftelser, akademi och media. Nationellt, regionalt och internationellt fokuserar advokatnätverk på mobilisering, tolkning och strategisk spridning av information för att ändra beteenden hos regeringar, privata företag eller internationella organisationer. Advocacy-nätverk delar många av kännetecknen hos sociala rörelser, men de senare är i allmänhet mindre institutionaliserade och mer benägna att använda störande taktik. Även om förespråksnätverk länge har varit en viktig kraft i inhemsk styrning, expanderade de snabbt över internationella gränser med början på 1990-talet. På båda områdena har förespråksnätverk blivit effektiva drivkrafter för social och politisk förändring.

Till skillnad från regeringar och företag har advokatnätverk i allmänhet begränsad tillgång till traditionella maktkällor. Istället är förespråksnätverk beroende av styrkan i information, medlemsantal, organisationsstruktur och ledarskap och symbolisk makt. Deras organisationsform kännetecknas av frivilliga, ömsesidiga och horisontella samarbetsmönster, vilket möjliggör flexibilitet, anpassningsförmåga och snabb reaktion på politiska behov. tillkomsten av sociala nätverksmedier har ökat organisationens snabbhet och effektivitet avsevärt. Ändå är det mer sannolikt att advokatnätverk kommer fram där personliga och arbetsrelationer mellan nyckelpersoner och ledare redan finns.

De viktigaste tillgångarna till förfogande nätverk är information och kommunikation. Information används för att ändra aktörernas uppfattningar och preferenser och i slutändan deras beteende. Information är alltid en kritisk komponent i konventionell och okonventionell kampanjtaktik, inklusive utbildning och kapacitetsuppbyggnad, PR, framställningar, lobbyverksamhet och produkt- eller producentboikotter.

Advocacy-nätverk använder information på tre olika sätt. Först genererar och sprider de ny eller annan information för att ändra den underliggande logiken i en policyfråga. Sådan information kan revidera utvärderingen av en befintlig policy, öka kostnaden för ett oönskat policyalternativ eller ändra den allmänna synen på en nyckelaktör. För det andra kan information fästa uppmärksamhet på nya frågor eller omformulera befintliga problem på sätt som resonerar med en större publik; detta innebär ofta kreativ användning av symboler, föreställningar och berättelser. För det tredje använder advokatnätverk information för att få stöd från allierade som enskilda nätverksmedlemmar inte kunde utnyttja på egen hand.

Framgång och taktik för förespråksnätverk beror väsentligt på det styrsystem där de verkar. Arten av relationer mellan stat och samhälle (boende eller förtryck), omfattningen av direkta demokratiska institutioner (initiativ, folkomröstning och återkallande), valsystem (majoritet eller proportionell), öppenhet för beslutsprocesser och tillgång till politiska ledare påverkar avsevärt resultaten för nätverksinsatser. När advokatnätverk möter hinder på nationell nivå kan de utvidga sina ansträngningar till regional eller internationell nivå.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found