Encyklopedi

Rök Stone - Svensk runartifakt -

Rök Stone , minnesblock från 800-talet med den längsta kända runskriften som hittades i Östergötland, Swed. 725 runer, skurna i granit, bär en läsbar text som innehåller hemliga formler, kanske illvilliga i naturen, verser av episk karaktär, hänvisningar till heroiska myter och en poetisk ordförråd. Inskrivet av Sibbi, inskriptionen komponerades av Varin till minne av hans dödade son, Vämod. En hel strofe mitt i inskriften antas beröra Theodoric the Great. Runorna själva är distinkta och består av ett svensk – norskt runalfabet med 16 tecken. På stenen är också ristade nio rader i det äldre runalfabetet (futhark). Runskäraren använde också kryptering för magiska ändamål.

Rök Stone Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Amy Tikkanen, korrigeringschef.