Encyklopedi

Förenas - brittisk arbetare

Förenas , den största fackföreningen i Storbritannien. Det bildades i maj 2007 som ett resultat av sammanslagningen av två stora brittiska fackföreningar - Amicus och Transport and General Workers 'Union. Vid tidpunkten för skapandet samlade Unite hundratusentals arbetare från Storbritannien och Irland, representerande en mängd olika branscher, allt från flyg- och varvsindustri till jordbruk och jordbruk.

Unite drivs av ett verkställande råd som väljs för en treårsperiod. 2010 valde Unite Len McCluskey som sin första generalsekreterare. Unite är organiserat i flera administrativa regioner, inklusive en för Irland, en för Skottland och Wales och sju regioner som representerar olika delar av England. Facket har nära band med Storbritanniens Labour Party, vilket har gjort det möjligt för det att utöva betydande politiskt inflytande, även om detta inflytande minskade efter det konservativa partiets nederlag för Labour vid allmänna val 2010 i Storbritannien.

Facket är också aktivt globalt och försöker bygga och upprätthålla starka band med fackföreningar runt om i världen. I samarbete med United Steelworkers union i USA bildade det Workers Uniting, en global union med målet att ta itu med utmaningarna för arbetare runt om i världen inom industrier som påverkas negativt av globaliseringen.

Peter Bondarenko