Encyklopedi

Taʿlīq-skript - kalligrafi -

Taʿlīq-skript , i arabisk kalligrafi, kursiv typ av bokstäver utvecklades i Iran under 10-talet. Det anses ha varit skapandet av Ḥasan ibn Ḥusayn ʿAlī av Fars, men eftersom Khwājah ʿAbd al-Malik Buk gjorde så stora förbättringar, tillskrivs uppfinningen ofta honom. De rundade formerna och överdrivna horisontella streck som kännetecknar taʿlīq- bokstäverna härstammar främst från riqāʿ- skriptet. Den skriftliga linjens utsmyckning och lutande kvalitet hade rötter i Ibn Muqlahs tawqīʿ- manus (död 940). Utformats speciellt för att möta behoven hos den persiska språket, ta'līq användes i stor utsträckning för Royal samt daglig korrespondens tills den 14: e talet, då den ersattes avnastaʿlīq .