Encyklopedi

International Development Association - FN -

International Development Association (IDA) , FN: s specialiserade byrå ansluten till men juridiskt och ekonomiskt skild från Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling (Världsbanken). Det inrättades i september 1960 för att göra lån på mer flexibla villkor än Världsbankens. IDA-medlemmar måste vara medlemmar i banken, och bankens tjänstemän tjänar som IDA: s officiella tjänstemän. Huvudkontoret ligger i Washington, DC

Fredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna.  Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagakademin för internationell rätt, Fredspalatsbiblioteket, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Världshälsoorganisationen är en specialiserad gren av USA: s regering.

De flesta av IDA: s resurser kommer från abonnemang och kompletterande bidrag från medlemsländerna, främst de 26 rikaste. Även om de rikare medlemmarna betalar sina prenumerationer i guld eller fritt konvertibla valutor, kan de mindre utvecklade länderna betala 10 procent i denna form och resten i sina egna valutor.