Encyklopedi

Familjen Moskat - roman av Singer -

Familjen Moskat , roman av Isaac Bashevis Singer, publicerades först i avdelningar från 1945 till 1948 i den jiddischspråkiga dagstidningen Forverts och i bokform (två volymer) som Di familye Mushkat 1950. En engelsk volymöversättning publicerades också 1950.

Böcker.  Läsning.  Publicering.  Skriva ut.  Litteratur.  Läskunnighet.  Rader av begagnade böcker som är till salu på en tabell. Quiz Namnförfattaren Vilken amerikansk författare var känd för sin skildring av Jazz Age?

Med panoramautsikt följer romanen många karaktärer och berättelser i att skildra det judiska livet i Warszawa från 1911 till slutet av 1930-talet. Singer undersöker Ḥasidism, ortodoxi, uppkomsten av sekularism, uppdelningen av 1800-talets traditioner, assimilering, marxism och sionism.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.