Encyklopedi

Etiosemitiska språk -

Etiosemitiska språk , de semitiska språken i Etiopien och Eritrea, inklusive Geʿez, liturgiska språket i den etiopiska ortodoxa kyrkan; Amhariska, ett av de moderna Etiopiens huvudspråk; Tigré, i nordvästra Eritrea och Sudan; Tigrinya, eller Tigrai, i norra Etiopien och centrala Eritrea; Argobba; Hareri; och Gurage. Även om en del forskare en gång ansåg att de så kallade etiopiska språken var en gren inom semitiskt, kallas dessa språk nu för etiosemitiska. De grupperas vanligtvis tillsammans med dialekterna i det sydarabiska språket som södra perifera semitiska eller sydarabiska-etiopiska.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.