Encyklopedi

Ṭāhirid-dynastin - muslimsk dynasti i Khorāsān -

Ṭāhirid-dynastin , (821–873 e.Kr.), islamisk dynasti i landet Khorāsān (centrerad i nordöstra Persien), som var skyldig nominell trohet mot ʿAbbāsid-kalifen i Bagdad men åtnjöt virtuellt oberoende. Dynastin - som allmänt anses vara den första infödda iranska islamiska dynastin - grundades av Ṭāhir ibn al-Ḥusayn, en framgångsrik militärgeneral som tilldelades de östra länderna av kalifen. Ṭāhirs efterträdare drev sin herravälde så långt som till den indiska gränsen.

Iran Läs mer om detta ämne Iran: Irans intermezzo (821–1055) ... ibn al-Ḥusayns upprättande av en dynasti av iranska guvernörer över Khorāsān 821. Den senare uppgången markerar kalifens erkännande, ... Den här artikeln reviderades senast och uppdaterad av Noah Tesch, biträdande redaktör.