Encyklopedi

Osco-Umbriska språk -

Osco-Umbriska språk , språkgrupp som föreslagits av vissa forskare att inkluderas i den kursiva grenen av indoeuropeiska språk. Gruppen inkluderar Oscan, Umbrian och de mindre dialekterna i centrala Italien - Marsian, Marrucinian, Paelignian, Sabine, Vestinian och Volscian. Oscan, det språk som samniterna införde på Osci i Campania, är känt från över 200 inskriptioner daterade mellan 400 och 89 f.Kr. Umbrian, främst känd från Iguvine Tables ( qv ), avviker från Oscan i flera fonologiska drag. Osco-Umbriska språken har mycket gemensamt med de latin-faliskanska språken ( qv ), den andra indelningen av kursiv.

Romantiska språkLäs mer om detta ämne Romantiska språk: latin och protolanguage ... annan huvudmedlem är gruppen Osco-Umbriska. Oscan var det namn som romarna gav en grupp dialekter som talades av samniska stammar till ...