Encyklopedi

Styrelsen för geografiska namn - USA: s regeringsorgan -

Tavla om geografiska namn, USA: s interdepartementala myndighet som skapades 1890 och tillhandahöll standardiserade geografiska namn på utländska och inhemska platser för användning av den federala regeringen. Det grundades i sin nuvarande form genom en offentlig lag som antogs 1947. BGN ligger i Washington, DC, och delar sitt ansvar med inrikesdepartementet och verkar genom flera kommittéer som består av medlemmar från olika federala avdelningar och byråer. BGN publicerar en serie gazetter från främmande länder baserade på arbetet med geografer, lingvister och kartografer; tidskrifter av Antarktis, undervattensfunktioner och de flesta länder utom USA hade publicerats i början av 1980-talet. Ansvaret för att producera och distribuera tidningar ligger hos Försvarets kartläggningsbyrå, inrikesdepartementet.I slutet av 1990-talet gjordes en del av den information som BGN samlade in på Internet.

Fredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna.  Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagakademin för internationell rätt, Fredspalatsbiblioteket, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Kommunistiska länder får inte gå med i FN.