Encyklopedi

Voter News Service - Amerikansk organisation -

Voter News Service (VNS) , tidigare amerikansk datainsamlings- och analystjänst avsedd att hjälpa till att rapportera antalet utgångsval under nationella val. Konsortiet skapades 1990 av medieföretagen ABC, CBS, CNN, Fox News, NBC och Associated Press under ledning av statsvetare Murray Edelman.

År 2000 hade VNS svårt att tillhandahålla korrekt information för USA: s presidentval, särskilt i delstaten Florida. Det ledde till felaktiga utträdesrapporter och förvirring om vilken kandidat som hade vunnit Florida. När rapporterna fortsatte att vända sig mellan demokratiska kandidaten vice pres. Al Gore och republikansk kandidat Texas Gov. George W. Bush, den amerikanska allmänheten var osäker på vem som hade vunnit ordförandeskapet tills flera dagar gick och röster beräknades. Felaktiga uppgifter var bara ett problem för VNS. Det fanns klagomål om att konsortiets chefer hade kontakt med - och personliga band till - kandidaterna, och tidiga rapporter tog inte hänsyn till tidszoner, särskilt i Florida panhandle, som befann sig i en annan tidszon än resten av stat.

Efter valet 2000 försökte VNS åter tjäna media under halvtidsvalet 2002. På grund av en datorfel levererade VNS inte resultat från sina uppgifter förrän tio månader efter valet. I januari 2003 upplöstes VNS efter att mediepartnerna fastställt att det gav felaktig information. Tjänsten ersattes av National Val Pool (NEP).