Encyklopedi

Fast of Tammuz - Judendom -

Fast of Tammuz , en mindre judisk iakttagelse (den Tammuz 17) som inviger tre veckors sorg ( se Tre veckor) som kulminerar i Tisha be-Avs 24-timmarsfasta. Även om det förmodligen är en anpassning av någon hednisk festival, har det judiska folket associerat fastan med flera olyckliga historiska händelser: Jerusalems murar bryts av den babyloniska kungen Nebukadresar år 586 f.Kr., erövringen av Jerusalem av Titus i år 70, brottet av lagstavlorna av Moses, förbränning av Torah, upphävande av heloffer och upphörande av offer och uppförande av en avgud i helgedomen av romarna.