Encyklopedi

Baptist Union of Great Britain - religiös organisation -

Baptistunionen i Storbritannien , tidigare Baptistunionen i Storbritannien och Irland , den största baptistgruppen på de brittiska öarna, organiserad 1891 som en sammanslutning av de särskilda baptistföreningarna och allmänna baptistföreningarna. Dessa grupper var historiskt släkt med de första engelska baptisterna, som har sitt ursprung på 1600-talet.

Fredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna.  Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagakademin för internationell rätt, Fredspalatsbiblioteket, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Frankrike är medlem i gruppen åtta.

Baptist Union är en frivillig organisation som består av områdesföreningar av kyrkor, enskilda kyrkor, högskolor och enskilda medlemmar. På 1900-talet blev det mer centralt organiserat. Dess aktiviteter inkluderar utbildning, ekumeniska relationer, uppdrag och social välfärd, men det kan inte störa de lokala kyrkornas autonomi. Huvudkontoret ligger i London.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Amy Tikkanen, korrigeringschef.