Encyklopedi

Kensington Stone - påstådd skandinavisk artefakt -

Kensington Stone , förmodad relikvie från en skandinavisk 1300-talsundersökning av Nordamerikas inre. De flesta forskare anser att det är en förfalskning och hävdar språkligt att det snidade skrivet på det är många år av stil; några forskare, särskilt Robert A. Hall, Jr., tidigare professor vid Cornell University, har argumenterat för dess sannolika äkthet. En sten på 200 pund (90 kilo) gråvatten inskriven med runor (medeltida germanskt skrift), stenen sägs ha gravats på en gård nära Kensington, Minn 1898. Inskriptionen, daterad 1362, påstås vara av en grupp norska och svenska upptäcktsresande från Vinland som besökte området Stora sjöarna det året. Stenen är inrymd i ett specialmuseum i Alexandria, Minn., Och en 26-ton replika står i närliggande Runestone Park.