Encyklopedi

Antandroy - människor -

Antandroy , även kallad Antampatrana , ett madagaskiskt folk som bor på sydligaste Madagaskar. Antandroy (”Thorn Bush-folket”) talade cirka 500 000 i slutet av 1900-talet och talar ett av de madagaskiska språken, en grupp närbesläktade västra austronesiska språk; Antandroy-chefer hävdar indiskt ursprung. Antandroy behöll sitt oberoende från inre eller västra madagaskiska riken ( t.ex.Merina och Sakalava), och vid tiden för den franska erövringen 1895 delades de upp mellan fem små stater som observerade den tredelade sociala stratifieringen som var gemensam för Madagaskar. Fransmännen upplöste snabbt alla riken och införlivade Antandroy i deras koloni. Antandroy är ett pastoralt folk som sköter sina nötkreatursbesättningar i den torra, semideserta miljön i sitt hemland Tulear-provinsen. Coastal Antandroy är fiskare. De odlar också några grödor, inklusive kassava, yams, ris, hirs och majs (majs). Många Antandroy har blivit migrerande arbetare i Madagaskars stadscentrum och återvänt till sitt hemland när de förvärvat pengarna för att köpa en egen boskap.