Encyklopedi

Allmän försvarare - lag -

Offentlig försvarare , advokat som är permanent anställd av en regering för att representera fattiga personer som anklagas för brott. Offentliga försvarare, som främst används i USA, ska särskiljas från tilldelade advokater ( qv ), som är privata advokater som utses av domstolarna för att hantera särskilda ärenden. Se även rättshjälp.