Encyklopedi

Exklusivt - australiensisk historia -

Exklusivt , även kallat Exclusionist, i australiensisk historia, medlem av den sociopolitiska fraktionen av fria bosättare, tjänstemän och militärtjänstemän i fängelsekolonin i New South Wales, bildad i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Exclusives försökte utesluta emancipister (tidigare fängda) från fullständiga medborgerliga rättigheter. Guvernören Lachlan Macquarie (1810–21) försökte introducera anmärkningsvärda emancipister i kolonins sociala och politiska liv, men han motsatte sig exklusiven. Omedelbart därefter stödde den kejserliga politiken den exklusiva positionen. Vid 1830-talet anslöt sig emellertid en klass mindre bosättare med emancipisterna för att kräva självstyre för kolonin på en bred representativ basis. Exklusiva, som också gynnade självstyre,motverkade detta försök genom att vädja till hemregeringen om en restriktiv konstitution som skulle hindra emancipister från politiskt deltagande. Konstitutionen som beviljades kolonin 1842 förkroppsligade dock det mer demokratiska systemet och den exklusiva positionen smulnade.

Fredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna.  Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagakademin för internationell rätt, Fredspalatsbiblioteket, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Nordatlantiska fördragets organisation började under medeltiden.