Encyklopedi

Sammanfattning behörighet - lag -

Sammanfattningsvis behörighet , i angloamerikansk lag, behörighet för en domare eller domare att bedriva förfaranden som resulterar i en fällande dom eller beslut utan rättegång av jury. Sammanfattande jurisdiktion är nästan helt en skapande av stadgar. Trots federala och statliga konstitutionella bestämmelser som garanterar rättegångar i USA anses i allmänhet vissa småförseelser (t.ex. att störa freden) kan prövas sammanfattat. Rättegången mot sådana ärenden är vanligtvis mer informell och snabbare än för allvarligare brott. Civilrättsliga mål där beloppen är små kan också prövas utan jury.

Läs mer standardbild Läs mer om detta ämne militärlag: Sammanfattande straff I både angloamerikanska och kontinentala system utsätts soldater för påföljder som sammanfattas såväl som för domstolar ...

I England klassificeras brott som antingen sammanfattande brott som prövas av magistratsdomstolar eller anklagbara brott för vilka det finns rätt till en juryrättegång. Det finns också brott som i vissa fall kan behandlas på något sätt. Sedan mitten av 1900-talet kan de flesta småförseelser som straffas med fängelse i mer än tre månader prövas på anklagelse. Den engelska lagen innehåller också vissa civilrättsliga förfaranden inom domstolens sammanfattande jurisdiktion.