Encyklopedi

Kadu-språk -

Kadu-språk , även kallade Kadugli-Krongo-språk , grupp relaterade språk som talas längs västra och södra kanten av Nuba Hills i Sudan. Dessa språk klassificerades tidigare som en del av Kordofanian-gruppen inom Niger-Kongo-språkfamiljen, men de anses nu allmänt bilda en undergrupp inom Nilo-Saharans språkfamilj. Namnet Kadu är baserat på ett utbrett ord för ”människor” på språken i denna grupp. Dessa språk inkluderar Krongo, Kufo, Miri, Mudo, Sangali, Talasa, Talla, Tolibi och Yegang.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Amy McKenna, Senior Editor.