Encyklopedi

Manasi - poesi av Tagore -

Manasi , (sanskrit: "Mind's Creation") diktsamling av bengalisk poet Rabindranath Tagore, först publicerad 1890. Även om denna samling markerade mognaden av Tagores poetiska geni, innehåller den ändå teman för ungdomsromantik. Oavsett om det handlar om natur eller kärlek, betonar verket dualitet: det primitiva står i kontrast till det tämjda, kroppen med själen.

Geoffrey Chaucer (ca 1342 / 43-1400), engelsk poet;  porträtt från ett tidigt 1400-talets manuskript av dikten, De regimine principum.Quiz ABC: s poesi: fakta eller fiktion? Dramatisk poesi är poesi med massor av actionord. Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.