Encyklopedi

Bokuseki - kalligrafi -

Bokuseki , (japanska: "ink trace",) kinesiska (Wade-Giles romanisering) Mo-chi, eller (Pinyin) Moji , kalligrafisk stil för de buddhistiska sekterna som kallas Zen i Japan och Ch'an i Kina. Denna kalligrafiska form sprang direkt från transplantationen under 1100- och 1200-talet av Ch'an-buddhismen till Japan, i vilket land den blev känd som Zen. Bokuseki blev en del av den stora konstnärliga blomningen som förknippades med Zen-buddhismen under Muromachi-perioden (1338–1573), då kalligrafi betraktades som en väsentlig kulturell tillväxt för en framstående Zen-munk. Bokusekikaraktärer skrevs med penseln i en djärv och påståelig stil. De innehåller ofta en fras eller stämningsfullt ordstäv skrivet av en Zen-mästare för att utbilda sin lärjunge eller behaga en viktig besökare. Många sådana verk blev så småningom högt värderade samlarobjekt, uppskattade både för deras estetiska tilltalande och för deras historiska föreningar. De mest beundrade bokuseki i Japan producerades av Zen-munkarna Musō Soseki (1275–1351), Sesson Yūbai (1290–1346) och Tesshū Tokusai (fl. 1342–66).