Encyklopedi

Peter's Pence - medeltida skatt -

Peter's Pence , i medeltida England, en årlig skatt på ett öre som markägare betalar till påvens skattkammare i Rom. Peters pence inrättades under 7: e eller 8: e århundradet och fortsatte fram till 1500-talet. Det fanns också i flera nordeuropeiska riken.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Matt Stefon, assistentredaktör.