Encyklopedi

Chahar - människor -

Chahar , också stavat Chakhar , östra mongolernas stam, framträdande på 1400- och 1500-talet. Chahar var en del av Dayan Khans imperium (1470–1543), den sista stora khanen i ett enat Mongoliet. Efter hans död förblev khanatet formellt bland Chahar, även om det var väsentligt försvagat. Den sista anmärkningsvärda Chahar-khanen, Ligdan (1604–34), försökte ansträngande att återupprätta sin auktoritet, men han besegrades av de uppväxande manchuerna och av rivaliserande mongoliska stammar. Efter Ligdans död hittades de flesta av resterna av Chahar till Manchus, och deras ättlingar finns idag i det inre Mongoliet autonoma ch'ü (region) i Folkrepubliken Kina.

asien bi karta Quiz Lär känna Asien Vad är den längsta floden i Asien?