Encyklopedi

The Blue-Stockings - pjäs av Molière -

The Blue-Stockings , komedi i fem akter av Molière, producerad och publicerad 1672 som Les Femmes savantes . Pjäsen översätts ibland som The Learned Ladies .

Molière förlöjligade den franska borgarklassens intellektuella anspråk i denna subtila, bitande satir av dilettanter. Den centrala karaktären, Chrysale, är en förnuftig man som kusas av sin mästerliga och lärda fru. Hans syster och äldsta dotter har också tagit upp det pseudointellektuella sättet. Alla tre kvinnorna hånas av den skarpt tunga dramatikern. Hustrun insisterar på att hennes yngsta dotter gifter sig med Trissotin, en pompös twit beundrad av de tre. En ärlig och hedervärd friare vinner dock dotterens hand, efter att Trissotin övergav sin kostym och felaktigt trodde att familjen har förlorat sin förmögenhet. Således triumferar Chrysale tyst över de dominerande lärda damerna.

Trots titeln är pjäsen mindre en satir på intellektuella kvinnor än på didaktiska poseurs och deras grunda anhängare. Trissotin sägs vara en tunt slöjd jab vid 1700-talets abbé Cotin.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.