Encyklopedi

The Ballad of Reading Gaol - arbete av Wilde -

The Ballad of Reading Gaol , dikt av Oscar Wilde, publicerad 1898. Denna långa ballad, Wildes senaste publicerade verk, är en vältalig uppmaning till reform av fängelsevillkoren. Det inspirerades av de två åren som Wilde tillbringade i fängelset i Reading, Eng., Efter att ha dömts för sodomi.

Geoffrey Chaucer (ca 1342 / 43-1400), engelsk poet;  porträtt från ett tidigt 1400-talets manuskript av dikten, De regimine principum.Quiz ABC: s poesi: fakta eller fiktion? En måttenhet i poesi kallas en fot. Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.