Encyklopedi

Fulton - skepp -

Fulton , det ursprungliga namnet Demologos , det första ångdrivna krigsfartyget, som väger 2745 tonvolym och mäter 48 meter i längd, designat för den amerikanska flottan av den amerikanska ingenjören Robert Fulton. Hon lanserades i oktober 1814 och hennes första försök var i juni året därpå. En träkatamaran (tvåskrovad) fregatt, Fulton drevs av ett enda, centralt placerat skovelhjul och monterade 32 kanoner. Hennes hastighet översteg inte 6 knop (6 sjömil eller 11 kilometer i timmen). Huvudsakligen avsedd för hamnförsvar, hon åkte aldrig till sjöss och förstördes så småningom av en explosion i Brooklyn Navy Yard den 4 juni 1829.

Denna artikel reviderades senast och uppdaterades av Robert Curley, Senior Editor.