Encyklopedi

Tagmemics -

Tagmemics , ett system för språklig analys som utvecklats av den amerikanska lingvisten Kenneth L. Pike på 1950-talet och tillämpades på beskrivningen av ett mycket stort antal hittills oinspelade språk. Tagmemics skiljer sig från alternativa system för grammatisk analys genom att de definierar de grundläggande språkenheterna (tagmemes) som sammansatta element, varvid den ena delen är "slot" eller "function" och den andra "filler" eller "class". Till exempel kan ett sådant tagmeme, på den syntaktiska analysnivån, vara substantiv-som-subjekt (där substantivet är en klass som "fyller" ämnet "slot" i en konstruktion).

Wilhelm, baron von Humboldt, oljemålning av F. Kruger. Läs mer om detta ämneslingvistik: Tagmemics Systemet med tagmemisk analys, som presenterats av Kenneth L. Pike, utvecklades för analys inte bara av språk utan för alla mänskliga ...