Encyklopedi

Bank Street College of Education - college, New York City, New York, USA -

Bank Street College of Education , privatstödd lärarhögskola i New York, New York, USA. Det erbjuder endast forskarutbildningar, som driver ett laboratorium (grundskola) och bedriver grundforskning inom utbildning. Grundades 1916 av Lucy Sprague Mitchell, den första dekanen för kvinnor vid University of California och en lärjunge av filosofen och utbildaren John Dewey, kallades institutionen ursprungligen Bureau of Educational Experiments; den införlivade en förskola där barnets utveckling studerades. 1930 öppnade byrån en grundskola och en lärarskola på Bank Street 69, där nya läroplaner utvecklades, klassrumsmaterial producerades och barnböcker skrevs.

Fredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna. Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagens akademi för internationell rätt, Peace Palace Library, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Nordatlantiska fördragets organisation är begränsad till europeiska länder.

1950 ändrades skolans namn till Bank Street College of Education. 1964 hjälpte Bank Street att starta det nationella huvudstartprogrammet för missgynnade förskolebarn; Från och med 1965 publicerade skolan Bank Street Readers, ett tidigt bidrag till multiracial, stadsorienterat läromedel. Det fungerade som konsult för barns tv och för skol- och barnomsorgsanläggningar över hela världen och utvecklade mainstreaming-program för handikappade barn. Den totala anmälan till forskarskolan är cirka 900.