Encyklopedi

Eparch - bysantinsk tjänsteman -

Eparch , den ledande bysantinska regeringstjänstemannen från 600- till 1100-talet, anförtro befogenheten att upprätthålla allmän ordning och säkerhet i Konstantinopel (det moderna Istanbul), den bysantinska huvudstaden. Kallade ”stadens far”, rankade han precis under kejsaren i betydelse.

Hans auktoritet innefattade riktningen av advokaterna, försörjningen av staden och uppförandet av handel och industri. Hans jurisdiktion över företag och guild ( kollegier ) av hantverkare och handlare avgränsades i Eparks bok, troligen skriven på 9–10-talet. Hans främsta ekonomiska intresse fokuserade på guilder som nötkreaturshandlare, slaktare, fiskhandlare, bagare och värdshusägare, som hade monopol på att tillhandahålla försörjning till huvudstaden. En hel regeringsbyrå, sekretumet, agerade för att utföra hans order.

År 1028 gifte sig eparken Romanus Argyrus med dotter till den döende kejsaren Konstantin VIII (regerade 1025–28) och utropades senare till kejsare som Romanus III Argyrus (regerade 1028–34). På 1100-talet gick eparks viktigaste funktioner till andra tjänstemän, och under den paleologiska dynastin (1261–1453) överlevde namnet bara som domstolsrubrik.