Encyklopedi

Guide till Kulchur - arbete av Pound -

Guide to Kulchur , prosaverk av Ezra Pound, publicerat 1938. Ett lysande men fragmentariskt verk, det består av en serie till synes orelaterade uppsatser som återspeglar hans tankar om olika aspekter av kultur och historia.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.