Encyklopedi

Nation - medeltida universitetsgrupp -

Nation , i medeltida utbildning, den grundläggande organisationsformen för tidiga europeiska universitet. En nation bildades när grupper av studenter från en viss region eller ett land samlades för ömsesidigt skydd och välfärd i ett främmande land. På vissa universitet var nationerna ansvariga för att utbilda och undersöka studenter. Var och en styrdes av sin egen proktor, som valdes för perioder som varierade från en månad (vid University of Paris) till ett år (University of Bologna). Genom deltagande i val och möten exponerades studenterna - varav många senare tjänstgjorde i kommittéer och råd av kungar och prinsar - för den konstitutionella regeringens praktiska arbete.

Fredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna. Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagens akademi för internationell rätt, Peace Palace Library, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Nordatlantiska fördragets organisation började under medeltiden.

I Bologna, den ursprungliga platsen för uppdelningen i nationer och modellen för denna utveckling vid andra universitet, fanns det fyra stora nationer: de tre italienska nationerna - Lombard, toskanska och romerska - och Ultramontane, som inkluderade franska, tyska och Engelsk. Varje nation delades in i mindre provinser för att representera studenter vid universitetsförsamlingar. Nationerna efterträddes av studia generalia (”universella studieplatser”, eller samlingsplatser för forskare), som blev permanenta universitetsplatser i slutet av 1300- och 1400-talen.