Encyklopedi

Ceṭṭi - indiska kastar -

Ceṭṭi , grupp kaster som är utbredd i södra Indien, motsvarar ungefär Banias, en liknande grupp av handelskastar i norr. De är främst specialiserade på handeln, som bankirer, penninggivare, pantmäklare, butiksinnehavare och handlare. De använder ett speciellt handelsjargong som innehåller mer eller mindre hemliga namn för figurer. Bland vissa Ceṭṭi-kaster hölls massbröllop med mellanrum på 10 eller 15 år, tydligen av ekonomiska skäl. En sådan äktenskapssäsong skulle pågå i många månader.