Encyklopedi

Ahl-e Ḥaqq - Islam -

Ahl-e Ḥaqq, (Arabiska: "Folk av sanningen" eller "Guds folk"), en hemlig, synkretistisk religion, som till stor del härstammar från Islam, vars anhängare finns i västra Iran, med enklaver i Irak. De behåller de 12 imamerna av Ithna ʿAsharīyah-sekten och sådana aspekter av islamisk mystik som den kommunala festen. Centralt i deras religion är dock en tro på sju på varandra följande manifestationer av Gud. De tror vidare på själens överflyttning och hävdar att varje person måste gå igenom 1001 inkarnationer, under vilken han får rätt belöning för sina handlingar. Den ultimata reningen (men blir "lysande") är dock begränsad till de som i den första skapelsen var avsedda att vara goda och gjorda av gul lera; de som var avsedda att vara onda var gjorda av svart lera.På domedagen kommer det goda att gå in i paradiset och de onda kommer att förintas. Ahl-e Ḥaqq-ritualerna, alla gemensamma, inkluderar djuroffer.

Den främsta källan till information om sekten är Firqān al-Akhbār , skriven i slutet av 1800- eller början av 1900-talet av en medlem.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found