Encyklopedi

Köpenhamnsfördraget - Danmark, Norge och Sverige [1660] -

Köpenhamnsfördraget , (1660), fördrag mellan Sverige och Danmark - Norge som avslutade en generation av krigföring mellan de två makterna. Tillsammans med Roskildefördraget fastställde Köpenhamnsfördraget till stor del de moderna gränserna för Danmark, Norge och Sverige.

I Roskilde-fördraget (undertecknat 26 februari 1658) avstod Danmark sina mest bördiga majsdyrkande provinser, Skåne, Blekinge och Halland, samt Östersjöön Bornholm och Trøndelag-regionen i centrala Norge till Sverige. Mindre än sex månader senare, utan varning, invaderade Sveriges kung Charles X Gustav igen Danmark, grep Fünen och attackerade Zeeland, men en holländsk flotta bröt igenom den svenska blockaden av Köpenhamn i oktober. Krigets vändpunkt var det danska försvaret av Köpenhamn, ledd av den heroiska kungen Frederik III, i februari 1659. Ett år senare planerade Karl X en ytterligare attack mot Danmark när han plötsligt dog av en sjukdom och lämnade en fyraårs gamla sonarvingen till tronen. Strax därefter förhandlade Sverige och Danmark om fred.

Undertecknat den 27 maj 1660 återhämtade Köpenhamnsfördraget Fünen och Bornholm för Danmark och Trøndelag för Norge. Danmarks tidigare provinser på fastlandet öster om Öresund (Øresund) förblev dock en del av Sverige. Som en följd av freden blev den danska adeln, som inte hade stött den danska krigsansträngningen, syndabockarna för landets förluster; och i statskupp utsågs Frederick till en ärftlig och absolut kung.