Encyklopedi

Kalma - finsk-ugrisk religion -

Kalma , i finsk-ugrisk religion, finsk term som hänvisar till de döda och används i sammansatta ord med begrepp associerade med de döda. Relaterade ord används på samma sätt i andra uralspråk, såsom kalmo ("grav") bland Mordvin och halmer ("lik") bland Samoyed. På finska betyder kalmanväki både de dödas andar och den kollektiva makt som finns i dem som kan användas av en shaman för att arbeta trolldom mot andra människor. Kalmanväki tros styras av spöken från den första personen som begravdes på en kyrkogård, som blir dess väktare eller haltia .

Bland många finsk-ugriska folk begravdes de döda på bykyrkogårdar med invigda granlundar. Finländarna hade en sed, kallad karsikko , att strippa ett högt gran eller tall till minne av de döda och göra offer åt det. Cheremis var också kända för att lägga presenter på träden för de döda. En karsikko som gjordes någonstans mellan den avlidnes tidigare hem och kyrkogården hindrade den avlidnes själ från att återvända. Finno-ugrierna, liksom finländarna, ansåg de döda som en fientlig och farlig kraft mot vilken de levande var tvungna att vidta försiktighetsåtgärder.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Matt Stefon, assistentredaktör.