Encyklopedi

Kassaflöde - redovisning -

Kassaflöde , finans- och redovisningskoncept. Kassaflödet är resultatet av tre huvudgrupper av aktiviteter: löpande aktiviteter, investeringsaktiviteter och finansieringsaktiviteter. En kassaflödesanalys skiljer sig från en resultaträkning genom att den återspeglar faktiska kontanta tillgångar snarare än skulder (kundfordringar). Dess syfte är att belysa ledningens användning av tillgängliga finansiella resurser och att hjälpa till att utvärdera ett företags likviditet.

Den här artikeln reviderades senast och uppdaterades av Jeannette L. Nolen, biträdande redaktör.