Encyklopedi

Manggarai - människor -

Manggarai, Indonesiska människor som bor i västra Flores, en av de mindre Sundaöarna, i Indonesien. De talar cirka 500 000 i slutet av 1900-talet och talar ett språk i Bima-Sumba-undergruppen av indonesiska språk. Manggarai styrdes historiskt omväxlande av Bimanesen i Sumbawa och Makassarese of Celebes. Deras eget politiska system bygger på klaner, ledda av chefen för Todo-klanen. Manggarai härkomst är patrilineal, och det grundläggande bosättningsmönstret är byn, som består av minst två klaner. Varje klan fanns traditionellt i förhållande till två andra; en grupp av tre klaner hade kompletterande roller när det gäller att tillhandahålla och ta emot äktenskapspartner, men idag är äktenskapsreglerna mer flexibla. Manggarai utövar jordbruket, odlar ris och majs (majs);permanenta risterrasser blev vanligare efter 1960. De odlar också kaffe, lök och mungbönor för export och höjer hästar och vattenbufflar. Som ett resultat av den holländska tillströmningen på 1900-talet är de flesta av Manggarai romersk-katolska.

asien bi kartaQuiz Lär känna Asien På vilken flod ligger Kinas Three Gorges Dam? Denna artikel reviderades senast och uppdaterades av Elizabeth Prine Pauls, biträdande redaktör.