Encyklopedi

Jain vrata - Jainism -

Jain vrata , i Jainism, en religion i Indien, något av de löften ( vrata ) som styr aktiviteterna för både munkar och lekmän. Den mahavrata s eller fem ”stora löften”, genomförs för livet endast asketer och omfattar löften om noninjury, avstå från att ljuga och stjäla, kyskhet och avståndstagande från alla ägodelar.

Lekarna förväntas dock inte följa dessa löften strikt. En lekman som har gått igenom de inledande stadierna av andlig disciplin ( gunasthana ) kan lova att hålla 12 löften under en angiven tidsperiod och kan förnya löftet när den tiden är slut.

De första fem löften, anuvrata s, eller partiella löften ( anu , "liten", i motsats till maha , "stor"), är mer måttliga versioner av mahavratorna : avhållsamhet från grovt våld, grov falskhet och grov stjälning; nöjdhet med sin egen fru; och begränsning av sina ägodelar. Återstående löften är de tre gunavrata och de fyra shiksha-vrata , som är avsedda att uppmuntra att anuvrata följss. Även om listorna med dessa kommandon skiljer sig från, inkluderar de i allmänhet upphörande av rörelse eller begränsning av områdets rörelser; avstå från att tillämpa skadligt bestraffning; avstå från eller begränsa användningen av föremål av njutning och komfort; öva jämställdhet fasta på en munks sätt och observera kostkontroll; ge erbjudanden, gåvor och tjänster till munkar och andra; och frivilligt att dö av självsvält ( sallekhana ) när det att hålla löften blir fysiskt omöjligt.