Encyklopedi

Sifré till 5 Moseboken - biblisk kommentar -

Sifré till 5 Moseboken , systematisk, vers för vers kommentar till Deuteronomis bok av de visare i den rabbinska judendomen. Eftersom Mishnah ( ca 200 ce) och Tosefta ( ca 250 ce) citeras verbatim är ett troligt datum för arbetet ca.300 ce. Av fall och exempel sökte visarna generaliseringar och styrprinciper. Dokumentets sammanställare tog detaljerna i ärenden och omarbetade dem noggrant till regler som sedan gällde alla fall. Dessa regler visar vilka detaljer som begränsar den rådande lagen till fallförhållandena och vilka detaljer som exemplifierar de övergripande egenskaperna hos den övergripande lagen. Fyra huvudsakliga ämnen omfattar dokumentets förslag - de första tre ger systematiska uttalanden som rör förhållandet mellan Israel (det judiska folket) och Gud, med särskild hänvisning till förbundet, Torah och landet; Israel och nationerna, med intresse för Israels historia, förflutna, nutid och framtid, och hur den cykliska tiden ska erkännas; och Israel på sina egna villkor, med fokus på Israels distinkta ledarskap.Den fjärde rubriken undersöker rådande tankesätt som visar intellektets inre struktur - vare sig det är det underliggande intellektetsifré själv, fall av skrifterna eller de omfattande reglerna.