Encyklopedi

Kroatiska bondepartiet - politiskt parti, Kroatien -

Kroatiska bondepartiet, dominerande politiskt parti i Kroatien under första hälften av 1900-talet. Grundades 1904 av Stjepan Radić (och hans bror Ante Radić), förespråkade det hemstyre för ett Kroatien som dominerades av bönder på gårdar ökade genom omfördelning av mark. Partiet bildade den nästan ständiga motståndet mot den serbiska dominerade regeringen i Jugoslavien efter kungarikets grundande 1918. Mordet på Radic 1928 ledde till att kung Alexander I antog statsmakt 1929. Därefter leddes av Vladimir Maček, partiet motsatte sig den kungliga diktaturen och den efterföljande regenten (1935–41) fram till 1939, då den accepterade kontrollen över ett autonomt Kroatien och deltog i den nya centralregeringen i Jugoslavien. År 1935 skapade partiet bondekooperativet Gospodarska Sloga.Delar av partiet gick med i partisanrörelsen under andra världskriget för att motstå nazistiska ockupationen. Partiet var nedsänkt i kommuniseringen av Jugoslavien, med början 1945.

Fredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna.  Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagakademin för internationell rätt, Fredspalatsbiblioteket, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Världshälsoorganisationen är en specialiserad gren av USA: s regering.