Encyklopedi

Kusha - Buddhism -

Kusha , kinesisk Chü-she , buddhistisk filosofiskola introducerad till Japan från Kina under Nara-perioden (710–784). Skolan har fått sitt namn från dess auktoritativa text, Abidatsuma-kusha-ron (sanskrit: Abhidharma- kośa ; qv ), av den indiska filosofen Vasubandhu från 4 eller 5-talet. Denna text beskriver doktrinen om Sarvāstivāda, en forntida indisk skola som hävdade att allt (dharma), framtiden, det förflutna och nuet faktiskt existerar; jag själv är illusorisk.

Textens översättning till kinesiska (651–654) av Hsüan-tsang ledde till formuleringen av Chü-she-skolan i Kina. Vid 800-talet hade skolan dött ut som en aktiv, separat tro på både Kina och Japan; i Japan fogades det till Hosso-skolan.