Encyklopedi

Monro-familjen - skotska läkare -

Familjen Monro , en familj med tre skotska läkare - far, son och barnbarn - som lyfte Edinburgh University till internationellt framträdande som ett centrum för medicinsk undervisning på 1700- och 1800-talet. Monros, alla kallade Alexander och differentierades som primus , secundus och tertius , höll ordföranden för anatomi i Edinburgh i 126 år (1720–1846) utan avbrott. De utövade ett stort inflytande på medicin genom att bidra till utbildning av läkare och kirurger över hela världen förutom att göra viktiga tillägg till vetenskaplig kunskap.

Alexander primus (f. 8 september 1697, London - d. 10 juli 1767, Edinburgh) var son till en armékirurg som senare flyttade till Edinburgh, där Alexander fick doktorsexamen. Han studerade sedan i Paris och Leiden innan han återvände hösten 1719 till Edinburgh. Där utnämndes han till professor i anatomi och kirurgi och började med sina föreläsningar vintern 1720. Han togs emellertid inte formellt in i professoratet förrän 1725. Alexander primus blev känd som en intressant föreläsare som aldrig använde anteckningar. Under sin livstid publicerade han två böcker och 53 separata artiklar; hans skrifter samlades i en volym som Works (1781) av Alexander secundus. Hans anatomiska förberedelser var enastående. Även om han inte var kirurg, var han mycket intresserad av kirurgi och utvecklade många nya idéer inom kirurgiska instrument och förband. Av hans åtta barn, varav fyra dog när de var unga, gick Donald (1727–1802) och Alexander secundus in i medicin. Alexander primus avgick från sin professur 1764.

Alexander secundus (f. 22 maj 1733, Edinburgh - d. 2 oktober 1817, Edinburgh) var först på sitt andra läkarstudium i Edinburgh 1753 när han började hålla kvällsföreläsningarna för sin far. Den 12 juli 1755 utsågs han till coadjutor till sin far. Samma år fick han sin doktorsexamen och fortsatte sedan sin utbildning i London, Paris, Leiden och Berlin i två år innan han återvände till Edinburgh, där han utnämndes till professor 1758. Alexander secundus föreläste 1759-1807 med hjälp av hans son från 1800 till 1807. Av de tre Monros, Alexander secundusbedöms som den största läraren och anatomisten. Hans lektioner var välbesökta av studenter från hela världen, och hans forskning omfattade patologi och fysiologi samt anatomi.

Alexander tertius (f. 5 november 1773, Edinburgh - d. 10 mars 1859, Craiglockheart, nära Edinburgh) fick doktorsexamen från Edinburgh 1797. Han studerade sedan i London och Paris, återvände till Edinburgh 1800 och i det året utsågs tillsammans med sin far. Alexander tertius gav hela kursen med början 1808 på grund av sin fars sjukdom och blev ensam professor 1817. Han avgick 1846. Alexander tertius rankade inte med sin far eller farfar som lärare eller vetenskaplig utredare och valde till stor del att använda sig av anteckningar överlämnade till honom. Inget av hans verk var av permanent värde.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kara Rogers, Senior Editor.
$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found