Encyklopedi

Telum figur - hängiven bild -

Telum-figur , även stavad tellem-figur , liten, hängiven bild huggen av trä eller sten, antagligen använd i privat snarare än kommunal förfäderdyrkan i primitiva samhällen. Telumfigurer är kända på den nordvästra kusten i Nya Guinea och i Dogon-konsten i Sudan. Befintliga exempel från båda regionerna är sällsynta, förmodligen för att de kortfattat huggits ut och därmed hade mindre inneboende värde än de mer noggrant utförda statyerna som används i fertilitetsritualer eller formella ceremonier för förfädersdyrkan.

I Sudan placerades figurerna ofta i öppna grottor. Både trä- och stenelum har upptäckts i Nya Guinea. Det finns några fina träexempel från regionen Astrolabe Bay, där ansiktsegenskaperna är starkt avgränsade. Inte lika välbevarat, bara ett komplett exempel på en sten telum från Nya Guinea är känd. Nästan säkert är dessa telegramar i Nya Guinea inte bara representationer av mänskliga förfäder utan bilder av gudomligheter som dyrkades av de infödda som deras mytiska förfäder.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Amy McKenna, Senior Editor.