Encyklopedi

Kryptografi -

Kryptografi , övning av kryptering och dechiffrering av meddelanden i hemlig kod för att göra dem obegripliga för alla utom den avsedda mottagaren. Kryptografi kan också hänvisa till konsten för kryptanalys, genom vilken kryptografiska koder bryts. Sammantaget är vetenskapen om säker och hemlig kommunikation, som involverar både kryptografi och kryptanalys, känd som kryptologi. Principerna för kryptografi tillämpas idag på kryptering av fax-, tv- och datanätverkskommunikation. I synnerhet är säkert utbyte av datordata av stor betydelse för bank-, myndighets- och kommersiell kommunikation. Se även datakryptering.

Vigenère-tabellen Vid kryptering av klartext finns chifferbokstaven vid skärningspunkten mellan kolumnen med rubriken klartext och raden indexerad med nyckelbokstaven.  För att dekryptera ciphertext finns den vanliga bokstaven i kolumnens huvud bestämd av skärningspunkten mellan diagonalen som innehåller chifferbokstaven och raden som innehåller nyckelbokstaven.Läs mer om detta ämne kryptologi: Kryptografi Kryptografi , enligt definitionen i inledningen till den här artikeln, är vetenskapen om att omvandla information till en form som ... Den här artikeln reviderades senast och uppdaterades av William L. Hosch, biträdande redaktör.