Encyklopedi

Memoirs of an Egotist - självbiografiskt arbete av Stendhal -

Memoirs of an Egotist , självbiografiskt arbete av Stendhal, publicerat postumt i Frankrike 1892 som Souvenirs d'égotisme . Det publicerades också i USA som Memoirs of Egotism .

Stendhal började skriva sin memoar 1832, då han blev alltmer medveten om sin ålder, isolering och sviktande hälsa, och den lämnades oavslutad vid hans död. Memoirs of an Egotist ser tillbaka på sitt liv som en livlig Paris och berättar med stor intelligens om salonger, teatrar, konserthus och museer han besökt. Tillsammans med sin på samma sätt självbiografiska Vie de Henri Brulard (1890; publicerad också postumt) är Memoirs en av Stendhals mest originella prestationer.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.