Encyklopedi

Andamanskt språk -

Andamanskt språk , språk som talas av ursprungsbefolkningen på Andamanöarna. Antalet talare på språket har minskat stadigt. Andamanska dialekter klassificeras vanligtvis i norra, centrala och södra grupper, med de södra dialekterna som de mest arkaiska. Dialekten på ön Little Andaman är den sydligaste av de andamanska dialekterna och avviker kraftigt från de andra.

En av de huvudsakliga egenskaperna hos den andamanska grammatiken är att använda affikser (särskilt prefix) för att specificera funktionerna i orden i en mening. Språket har inget nummersystem; de två nummerorden på språket betyder "en" och "mer än en."

Andamanska är inte känt för att vara relaterat till något annat språk.