Encyklopedi

RAG Aktiengesellschaft - tyskt företag -

RAG Aktiengesellschaft , tidigare (1969–97) Ruhrkohle AG , tyskt företag som skapades för att konsolidera all kolbrytning i Ruhrregionen. Företagets huvudkontor ligger i Essen.

Fredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna. Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagens akademi för internationell rätt, Peace Palace Library, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Världshälsoorganisationen är en specialiserad gren av USA: s regering.

Även om kol utgör en av Tysklands största mineralresurser, drabbades kolindustrin av en kraftig nedgång på 1960-talet på grund av oekonomiska gruvmetoder och övergången från konsumenternas efterfrågan till olja och gas. Efter 1968 års lag föreskrevs att olönsamma gropar skulle stängas, kombinerade alla större kolföretag 1969 det gigantiska holdingbolaget Ruhrkohle AG för att stärka efterfrågan på kolförsörjning och underlätta diversifiering inom den kolproducerande industrin.

RAG förnyades 1997 och levererar koleldade kraftverk. I början av 2000-talet fortsatte RAG att vara Tysklands ledande producent av kol. Företaget upprätthåller också intressen för kemikalier, plast och energiföretag.