Encyklopedi

Quincy Plan - pedagogisk metod -

Quincy Plan , även kallad Quincy Method , experimentell, progressiv, barncentrerad inställning till utbildning som infördes 1875 i Quincy, Mass., USA, av skolans övervakare Francis W. Parker. Parker eliminerade de styva formaliteterna i traditionell skolrutin, ordnade inbördes ämnen kring en central kärna och betonade socialiserade aktiviteter och kreativt självuttryck. Läroplanen omfattade utflykter, konst, musik, hantverk, naturvetenskap och fysisk träning i syfte att utveckla varje barns individuella personlighet. 1883, när Parker blev rektor vid Cook County Normal School i Chicago, utarbetade han vidare Quincy Plan, aktivt kampanj mot metoderna i traditionella skolor och utbildade lärare som introducerade moderna utbildningsmetoder.